Týždeň modlitieb a pôstu v rámci kampane PRELOM!!! Doručené

 
Milí priatelia, bratia a sestry🔥
 

poďme sa spolu zapojiť do celoslovenského týždňa modlitieb a pôstu, či už vo svojej rodine, zbore, spoločenstve alebo farnosti, ktorý začína práve zajtra 14.5.2023 (nedeľa) a končí 21.5.2023 (nedeľa).

Ako pomôcku a sprievodcu modlitbami sme zostavili brožúrku Duchovné dedičstvo komunizmu👇.

 
Vyhraďte si prosím každý deň pevný čas a modlite sa podľa témy na daný deň!
 
Naším úmyslom je mobilizovať, povzbudiť a inšpirovať hlavne mladých kresťanov na Slovensku naprieč teologickým spektrom a bohoslužobnej praxi k pokorným modlitbám, prosbám za náš národ, k osobnému aj zástupnému pokániu počas týždňa modlitieb a pôstu.
 
Modlitebnému týždňu predchádzali Vyhlásenie vlády SR a Vyhlásenie Ekumenickej rady cirkví, s ktorými je možné sa oboznámiť v prvých dvoch kapitolách.