Kto sme

Sme spoločenstvo kresťanov, ktorí túžia prejavovať Boží charakter, Jeho moc a Jeho prítomnosť. Spoločne chceme budovať vzťah s Bohom a medzi sebou navzájom. Cieľom nie je liturgia, ale reálny život ovplyvnený poznaním a konaním Božej vôle. Sme spolu aj preto, že veríme v možnosť až nevyhnutnosť ovplyvňovania našej spoločnosti princípmi Božieho Kráľovstva.

História


Kresťanské centrum Prielom začalo svoju činnosť v apríli 2001. Bolo založené americkými misionármi Mikeom a Ruth Matthews, ktorí už niekoľko rokov predtým pôsobili na Slovensku ako učitelia v biblickej škole Victory Bible School v Bratislave (licencovaná z Victory Bible Centra v Tulse, Oklahome) a v biblickej škole v rómskej osade v Plaveckom Štvrtku. Mike a Ruth od založenia zboru proklamovali, že zbor je slovenský a chcú, aby mal slovenských vodcov. V roku 2001 boli prijaté do vedenia zboru ďalšie dva slovenské manželské páry. Odvtedy prešiel tím starších zboru niekoľkými zmenami. Hneď v prvom roku fungovania zboru Mike a Ruth pod vplyvom rodinných udalostí odcestovali natrvalo do USA. Na Slovensko sa pravidelne vracali dvakrát do roka na niekoľko týždňov. Počas svojich návštev organizovali rôzne semináre a konferencie, kde vyučovali oni sami, alebo si pozývali vo svojej službe zaujímavých a uznávaných hostí zo zahraničia. Mike a Ruth sú v neustálom kontakte so slovenským vedením zboru a podieľajú na ďalšom smerovaní, vízii a práci tohto spoločenstva. Do zboru priniesli ISOM (International School Of Ministry) video biblickú školu, ktorá bola kvalitným pomocníkom v kladení pevného a zdravého biblického učenia. Spoločenstvo je zakladajúcim členom platformy Kresťania v meste, ktorá vznikla z dlho budovaného priateľstva medzi pastormi, kazateľmi a vedúcimi rôznych spoločenstiev, cirkevných zborov a hnutí v Bratislave i v okolí. Spolupráca na budovaní a šírení Kráľovstva Božieho nielen v našom meste, ale v celom národe, je založená na pochopení jedného Kráľovstva s jediným Kráľom, ktoré ďaleko presahuje naše spoločenstvo, denomináciu, či nejakú (z ľudského pohľadu malú, či veľkú) cirkev.  V súčasnosti sú vo vedení zboru štyria služobníci: Martin a Silvia Ilavskí, Ronald Blaho a Evka Pišteková.