Seminár židovský nový rok 5780

Seminár židovský nový rok 5780 s Ruth Matthews.      
Hebrejčina je nebeský jazyk, symboly jeho písma - čísel a ich prorocký význam pre nadchádzajúci rok môžete objavovať spolu s nami.
Záznamy z minulých rokov nájdete v našej knižnici

Sobota, 5.10. o 18.00 

Partizánska 2, 1.poschodie