Remnant: Zvyšok - Plnosť a žatva

Mike Matthews prináša pohľad na dynamiku posledných čias. Čo Boh potrebuje na to, aby dosiahol svoju vôľu na zemi?

Piatok, 4.10.2019 o 18.00 Partizánska 2, 1.poschodie