Nedeľné zhromaždenie 13.8.2023 NEBUDE!

Pripomíname všetkým, že naše nedeľné zhromaždenie 13.8.2023 NEBUDE!

Trochu sa zotavujeme po zborovej dovolenke

Pozdravujeme :)