Naše zhromaždenia dočasne rušíme

Milí súrodenci, naše zhromaždenia pre pokoj medzi nami a pokoj ľudí okolo nás dočasne rušíme...