Modlitby za voľby

Poďte sa modliť počas volebného víkendu na Tolstého 7 so súrodencami z rôznych spoločenstiev. Moderovaný večer v piatok, 29.9. od 18.00 do 21.00 a v sobotu od 18.00 do 21.00. Čas medzitým vyplníme reťazou otvorených modlitieb a chvál cez piatkovú noc a celú sobotu až do cca 23.00 večer.