Deň D - Príbeh lásky

Už šiesty ročník celoslovenského dňa chvál, kedy na Slovensku v
jeden deň a v jednu hodinu, ako hlas Jeho nevesty, prehlasujeme
kto je naším Kráľom.
V tento deň prebieha koncert na Bratislavskom hrade tiež nazývaný
PREKRÁSNE SLOVENSKO. Na tomto mieste vlády odovzdávame
našu krásnu krajinu Kráľovi Kráľov - Ježišovi Kristovi.
Pridajte sa k nám 5.9.2021 od 16:00 v Barokovej záhrade na Bratislavskom hrade.