Bratislava Call

Chvály a modlitby za mesto a národ, Cirkev a žatvu, za Izrael

5.-6.4.2024

Eventime, Račianska 72

Piatok 18.00-22.00

Sobota 17.00-21.00