Biblická škola

Ďalší modul Biblickej školy Prepare International a Kresťanov v meste.
Tentokrát téma - Ako získavať iných
Viac info na krestaniavmeste.sk/skola
Prihlasovanie na biblicka.skola.kvm@gmail.com