Biblická škola

Ďalší modul Biblickej školy Prepare International a KVM tentokrát online
Téma: Život vo viere
viac info na www.krestaniavmeste.sk/skola