Biblická škola

Intenzívne biblické štúdium, ktoré organizujú Kresťania v meste.
Téma najbližšej školy je Skrytý život v Kristovi

(Ako rozvíjať osobný vzťah s Bohom? Ako sa modliť, počuť Boží hlas a študovať Bibliu? Ako viac spoznať a zažiť moc Božieho slova?)
Viac info na: www.krestaniavmeste.sk/skola

6. – 7. december 2019, Partizánska 2