Biblická škola

Intenzívne biblické štúdium, ktoré organizujú Kresťania v meste.
Téma najbližšej školy je Učeníctvo
(Kto je učeník? Aké poverenie dal Ježiš učeníkom a akým výzvam čelili? Ako v dnešnej dobe nasledovať Ježiša a činiť učeníkov?)
Viac info na: www.krestaniavmeste.sk/skola
18. - 19. októbra 2019