Biblická škola

Intenzívne biblické štúdium, koré organizujú Kresťania v meste.
Téma najbližšej školy je Sloboda v Kristovi.
Viac info na http://www.krestaniavmeste.sk/skola/
10. - 11. mája 2019