Kto sme


Sme spoločenstvo kresťanov, ktorí túžia prejavovať Boží charakter, Jeho moc a Jeho prítomnosť. Spoločne chceme budovať vzťah s Bohom a medzi sebou navzájom. Cieľom nie je liturgia, ale reálny život ovplyvnený poznaním a konaním Božej vôle. Sme spolu aj preto, že veríme v možnosť až nevyhnutnosť ovplyvňovania našej spoločnosti princípmi Božieho Kráľovstva.


 

História


Kresťanské centrum Prielom začalo svoju činnosť v apríli 2001. Bolo založené americkými misionármi Mikeom a Ruth Matthews, ktorí už niekoľko rokov predtým pôsobili na Slovensku ako učitelia v biblickej škole Victory Bible School v Bratislave (licencovaná z Victory Bible Centra v Tulse, Oklahome) a v biblickej škole v rómskej osade v Plaveckom Štvrtku. Mike a Ruth od založenia zboru proklamovali, že zbor je slovenský a chcú, aby mal slovenských vodcov. V roku 2001 boli prijaté do vedenia zboru ďalšie dva slovenské manželské páry. Odvtedy prešiel tím starších zboru niekoľkými zmenami. Neskôr Mike a Ruth pod vplyvom rodinných udalostí odcestovali natrvalo do USA. Na Slovensko sa pravidelne vracajú dvakrát do roka na niekoľko týždňov. Počas svojich návštev organizujú rôzne semináre a konferencie, kde vyučujú oni sami alebo si pozývajú vo svojej službe zaujímavých a uznávaných hostí zo zahraničia. Mike a Ruth sú v neustálom kontakte so slovenským vedením zboru a aktívne sa podieľajú na ďalšom smerovaní, vízii a práci tohto spoločenstva. Do zboru priniesli ISOM (International school of ministry) video biblickú školu, ktorá je kvalitným pomocníkom v kladení pevného a zdravého biblického učenia. V súčasnosti sú vo vedení zboru štyria slovenskí služobníci: Martin a Silvia Ilavskí, Melánia Chovancová a Ronald Blaho.


 

Naša vízia


Spoločenstvo obyčajných ľudí, ktorí sa učia žiť Božiu vôľu a ovplyvňujú vierou spoločnosť. Cirkev obyčajných ľudí s neobyčajným zmocnením a poverením. Skupina ľudí, ktorí túžia videné v nebi zažiť prejavené na zemi.


 

LifeTV Krestania v meste ICEJ Slovensko Súkromná škola Rádio 7 Fotograf Crescendo konferencia 2019 - Slovenské studne
Všetky práva vyhradené © 2020
Tvorba webstránok - corteon.com