Knižnica

Najnovšie prednáškyNajnovšie prednášky

Dátum Názov prednášky Sort descending Rečník
01.11.2020 Modlitba a rozsudzovanie podľa zjavenej pravdy Martin Ilavský
22.05.2023 01 Leviatan (2017) - Úvod Martin Ilavský
22.05.2023 02 Leviatan (2017) - Leviatan 1 Martin Ilavský
23.05.2023 03 Leviatan (2017) - Leviatan 2 Martin Ilavský
23.05.2023 04 Leviatan (2017) - Úvod Martin Ilavský
24.05.2023 05 Leviatan (2017) - Tretia zbraň duchovného boja Martin Ilavský
25.05.2023 06 Leviatan (2017) - Leviatan 3 Martin Ilavský
26.05.2023 07 Leviatan (2017) - Leviatan 4 Martin Ilavský
27.05.2023 08 Leviatan (2017) - Leviatan 5 Martin Ilavský
31.03.2019 12 krokov 1 - Bojme sa teda a Buďme usilovní Martin Ilavský
07.04.2019 12 krokov 2 - Držme vyznanie a Pristupujme k trónu milosti Martin Ilavský
14.04.2019 12 krokov 3 - Nesme sa k dokonalosti a Priblížme sa Martin Ilavský
05.05.2019 12 krokov 4 - Držme neochvejne vyznanie nádeje a Pozorujme sa navzájom Martin Ilavský
19.05.2019 12 krokov 5 - Bežme s vytrvalosťou beh o závod a Buďme vďační Martin Ilavský
26.05.2019 12 krokov 6 - Vyjdime von za Ním a Prinášajme obeť chvál Martin Ilavský
19.06.2021 20. deň – Boh, ktorý čaká na nás Martin Ilavský
20.06.2021 21. deň – Všemohúci Martin Ilavský
28.03.2021 21.03.28 Viera potrebná pre praktický život II Martin Ilavský
21.06.2021 22. deň – Istota požehnania Martin Ilavský
22.06.2021 23. deň – Čakanie na nečakané veci Martin Ilavský
23.06.2021 24. deň – Čakanie na zjavenie Jeho dobroty Martin Ilavský
24.06.2021 25. deň – Čakanie v tichosti Martin Ilavský
25.06.2021 26. deň – Sväté očakávanie Martin Ilavský
26.06.2021 27. deň – Čakanie na vykúpenie Martin Ilavský
27.06.2021 28. deň – Čakanie na príchod Jeho Syna Martin Ilavský
28.06.2021 29. deň – Čakanie na Otcovo zasľúbenie Martin Ilavský
29.06.2021 30. deň – Čakať neustále Martin Ilavský
30.06.2021 31. deň – Iba čakať Martin Ilavský
26.03.2023 7 druhov vzťahu s Bohom Martin Ilavský
04.04.2021 7 Ježišových slov z kríža Martin Ilavský
22.09.2017 Ako jednať s následkymi traumy I. Ruth Matthews
22.09.2017 Ako jednať s následkymi traumy II. Ruth Matthews
29.09.2019 Ako prichádza nádej Martin Ilavský
15.11.2020 Blahoslavení tvorcovia pokoja 1 - Politický duch Martin Ilavský
22.11.2020 Blahoslavení tvorcovia pokoja 2 - otváranie zdrojov Martin Ilavský
19.03.2019 Boh je verný Meli Chovancová
05.02.2023 Boh ťa vidí (i na púšti) Denis Blaho
22.05.2022 Bohato prestretý stôl v prítomnosti protivníkov Martin Ilavský
12.12.2021 Boží olej a Nová Otcova pieseň - zoomové zdieľanie KCP
19.12.2021 Božia láska zjavená v Apokalypse - 7 cirkví KCP
21.11.2021 Božia zbroj, Modlitby apoštola Pavla za Cirkev a duchovný rast KCP
07.03.2021 Božie dary Martin Ilavský
12.03.2023 Božie požehnanie Rony Blaho
03.11.2019 Božie slovo o nádeji KC Prielom
17.11.2019 Buď pravdivý voči sebe Silvia Ilavská
31.05.2021 Čakanie na Boha - 1.deň - Boh nášho spasenia Martin Ilavský
09.06.2021 Čakanie na Boha - 10. deň – Čakanie v pokornej bázni a nádeji Martin Ilavský
10.06.2021 Čakanie na Boha - 11. deň – Čakať trpezlivo Martin Ilavský
11.06.2021 Čakanie na Boha - 12. deň – Zachovávať Jeho cestu Martin Ilavský
12.06.2021 Čakanie na Boha - 13. deň – Čakať viac ako vieme Martin Ilavský
13.06.2021 Čakanie na Boha - 14. deň – Nová pieseň Martin Ilavský
14.06.2021 Čakanie na Boha - 15. deň – Čakanie na Jeho radu Martin Ilavský
15.06.2021 Čakanie na Boha - 16. deň – Čakanie na Jeho svetlo v srdci Martin Ilavský
16.06.2021 Čakanie na Boha - 17. deň – Čakanie v období tmy Martin Ilavský
17.06.2021 Čakanie na Boha - 18. deň – Čakať, aby sa zjavil On sám Martin Ilavský
18.06.2021 Čakanie na Boha - 19. deň – Čakanie na Boha súdu Martin Ilavský
01.06.2021 Čakanie na Boha - 2.deň - Základný motív života Martin Ilavský
02.06.2021 Čakanie na Boha - 3.deň - Skutočné miesto stvorenia Martin Ilavský
03.06.2021 Čakanie na Boha - 4.deň - Čakanie na zaopatrenie Martin Ilavský
04.06.2021 Čakanie na Boha - 5. deň - Čakanie na inštrukcie Martin Ilavský
05.06.2021 Čakanie na Boha - 6. deň – Pre všetkých svätých Martin Ilavský
06.06.2021 Čakanie na Boha - 7. deň – Úpenlivá prosba v modlitbe Martin Ilavský
07.06.2021 Čakanie na Boha - 8. deň – Sila a odvaha Martin Ilavský
08.06.2021 Čakanie na Boha - 9. deň – Čakanie srdcom Martin Ilavský
31.05.2021 Čakanie na Boha - úvod Martin Ilavský
19.06.2022 Chály Rony a Milanko Rony a Milanko
25.07.2021 Chály z domu mi+si
07.02.2021 Chochma - kľúče k múdrosti - ďakovanie Martin Ilavský
31.01.2021 Chochma - modlitba a pôst Martin Ilavský
24.01.2021 Chochma - múdrosť v praxi Martin Ilavský
17.10.2021 Chráň svoje srdce Evka Pišteková
27.03.2022 Chrániť život - chrániť srdce Evka Pišteková
20.03.2022 Chrániť život - rodina Evka Pišteková
15.05.2022 Chrániť život - Srdce ako pôda Evka Pišteková
02.10.2022 Chvály KCP
05.06.2022 Chvály
29.05.2022 Chvály
15.09.2019 Chvály Rony Blaho a kol
26.02.2023 Chvály Rony+mi+si
17.07.2022 Chvály KCP
22.12.2019 Chvály - Vianočné zhromaždenie KC Prielom
31.07.2022 Chvály Elenka Elenka Makovínyi
07.08.2022 Chvály mi+si mi+si
14.08.2022 Chvály mi+si mi+si
06.02.2022 Chvály mi+si mi+si
09.10.2022 Chvály mi+si mi+si
23.10.2022 Chvály mi+si mi+si
22.05.2022 Chvály Milanko
15.01.2023 Chvály Rony a Martin Rony + mi
22.01.2023 Chvály Silvia a Martin mi+si
12.12.2021 Chvály z domu + Nová pieseň mi
18.07.2021 Chvály z domu - Rony + mi Rony + mi
31.01.2021 chvály z domu :) Martin Ilavský
21.03.2021 chvály z domu :) mi+si
14.03.2021 Chvály z domu :) mi+si
11.04.2021 Chvály z domu :) mi+si
30.05.2021 Chvály z domu :) mi+si
16.11.2020 Čipovanie Martin Ilavský
25.10.2020 Čipovanie a znamenie šelmy Martin Ilavský
10.10.2021 Cirkev - svetlo a soľ I Martin Ilavský
17.10.2021 Cirkev - svetlo a soľ II Martin Ilavský
07.02.2021 Ďakovanie – eucharistia Martin Ilavský
07.03.2021 Dary a darčeky Martin Ilavský
04.04.2021 Dážď, meče v motyky a snívanie Martin Ilavský
23.01.2022 Dedovizeň stratená a nájdená Martin Ilavský
18.07.2021 Dozerať, aby sme nezaostávali od milosti Martin Ilavský
08.09.2019 Duch Hospodinov - prijatie a uistenie Martin Ilavský
15.09.2019 Duch Hospodinov - prijatie a uistenie II Martin Ilavský
28.05.2023 Duch Svätý, žehnanie a Leviatan Martin Ilavský
24.09.2017 Dvere príležitosti Mike Matthews
22.09.2017 Ekklésia I. Mike Matthews
22.09.2017 Ekklésia II. Mike Matthews
10.10.2021 Evka A. svedectvo a Mi snívanie KCP
20.09.2020 Gideon Evka Pišteková
08.11.2020 Habakuk 1 - Modlitby za národy Martin Ilavský
29.11.2020 Habakuk 2 - Život vierou Martin Ilavský
06.12.2020 Habakuk 3 - Babylon a ekonomika Martin Ilavský
09.01.2022 Hlavné témy z 2021 a pohľad do 2022 Martin Ilavský
05.03.2023 Hospodin prichádza Martin Ilavský
09.06.2019 Identita v Kristovi Meli Chovancová
12.01.2020 Ivka Nezbedová - slovo o jaskyniach Ivka Nezbedová
02.10.2022 Jediná obeť 2 Martin Ilavský
09.10.2022 Jediná obeť 3 Martin Ilavský
31.07.2022 Jedinečná cesta viery s Bohom Martin Ilavský
07.08.2022 Koniec (všetkých vecí) 1 Martin Ilavský
14.08.2022 Koniec (všetkých vecí) 2 Martin Ilavský
06.03.2022 Kontrola Božej zbroje Martin Ilavský
28.08.2022 Kto je pre teba Boh? Evka Pišteková
21.05.2023 Leviatan - Ako neprísť o dedičstvo Martin Ilavský
22.01.2023 Milosrdenstvo a milosť Martin Ilavský
29.01.2023 Milosť a pravda Martin Ilavský
12.02.2023 Milosť a pravda II. Martin Ilavský
26.02.2023 Milosť a pravda III. - Náboženstvo Martin Ilavský
11.07.2021 Modlitby podľa Židom 12,1-3. KCP
28.11.2021 Modlitby za Rodinu, Cirkev, Národ - Vianoce 2021 Martin Vrábel
19.01.2020 Modlitebná stratégia Áno a amen Silvia Ilavská
28.11.2021 Modlitebná stratégia za deti - Otcova pieseň vs Píšťalkár z Hamelinu Evka Pišteková
27.09.2020 Mosty k ľuďom Evka Pišteková
24.01.2021 Múdrosť – chochma Martin Ilavský
17.07.2022 Nádej a viera Martin Ilavský
16.02.2020 Nádej, Naomi a Rút Martin Ilavský
05.06.2022 Nádej, povzbudenie a očakávanie Martin Ilavský
11.12.2022 Nahota a oblečenie Martin Ilavský
01.03.2020 Naomi a Rút - Mená Martin Ilavský
01.03.2020 Naomi a Rút - Mená a malé kroky Martin Ilavský
07.11.2021 Naplnenie Duchom a snívanie Martin Ilavský
28.07.2019 Neistota a Slovo Hospodinovo Martin Ilavský
25.07.2021 Neotrasiteľné kráľovstvo - čo je skutočné a čo symbolické Martin Ilavský
23.10.2022 Neviditeľná moc a neviditeľná obeť Martin Ilavský
02.05.2021 Niektoré paradoxy viery Martin Ilavský
01.01.2023 Novoročný večer chvál Rony+mi+si
11.09.2022 Obetovanie 1 - Šabat Martin Ilavský
18.09.2022 Obetovanie 2 - Obeť chvály Martin Ilavský
25.09.2022 Obetovanie 3 - Jediná obeť Martin Ilavský
16.10.2022 Obetovanie 6 - ako vplýva na nás Evka Pišteková
23.05.2021 Očakávať na Hospodina Martin Ilavský
30.05.2021 Očakávať na Hospodina II Martin Ilavský
02.04.2023 Od sirotstva k synovstvu Rony Blaho
04.09.2022 Oheň a obeť Silvia Ilavská
19.01.2020 Ovocie Ducha Derek Osburn
19.06.2022 Pohoršenia; príklady z Biblie Evka Pišteková
12.01.2020 Pokoj Milan Krošlák
10.11.2019 Pokrútená komunikácia a blízkosť sŕdc Martin Ilavský
10.07.2022 Poslušnosť viery Martin Ilavský
09.02.2020 Pôvodca a dokonávateľ viery Evka Pišteková
24.06.2019 Povolanie, zmena srdca a neistota Martin Ilavský
30.06.2019 Povolanie, zmena srdca a neistota II Martin Ilavský
07.07.2019 Povolanie, zmena srdca a neistota III Martin Ilavský
16.04.2023 Pravda - milosť alebo súd Martin Ilavský
09.05.2021 Pražská jar - slovo od Johna McFarlana júl 1997 Martin Ilavský
15.12.2019 Premena myslenia I. - Zaopatrenie Martin Ilavský
05.01.2020 Premena myslenia II. - Vzkriesenie Martin Ilavský
26.01.2020 Premena myslenia III. - Pokušenia Martin Ilavský
02.02.2020 Premena myslenia IV. - Potreby a žiadosti Martin Ilavský
12.05.2019 Premena myslenia po stretnutí s Ježišom Tommy Hood
29.05.2022 Priateľ Boží a kameň úrazu Martin Ilavský
20.10.2019 Rok úst a čas pôrodu Evka Pišteková
13.10.2018 Rozsudzujúca Cirkev I. Mike Matthews
14.10.2018 Rozsudzujúca Cirkev II. Mike Matthews
03.11.2019 Rozumieť a poslúchnuť Martin Ilavský
28.08.2022 Sen - Mobilizácia kvôli jadrovej hrozbe Martin Ilavský
10.10.2021 Sen o Matke Sláve Denis Blaho
08.01.2023 Siene Hospodinove Evka Pišteková
19.03.2023 Sloboda od strachu zo smrti Martin Ilavský
29.09.2019 Slová o nádeji Mária Laššáková, Ivka Nezbedová
15.01.2023 Slová pre rok 2023 Martin Ilavský
29.09.2019 Slovo o pôrode Evka Pišteková
02.04.2021 Snívajte! - Veľkopiatočný Zoom pozdrav Mike Matthews
14.03.2021 Starší a mladší syn, pravda a milosť Martin Ilavský
08.12.2019 Stíhajte lásku a horlivo túžte po duchovných daroch Volkert Muijs
30.10.2022 Strážcovstvo Martin Ilavský
08.09.2019 Sudcov 20 Sergio Scataglini
10.10.2021 Svedectvo o uzdravení - 10 ročný boj KCP
26.06.2022 Syn Boží, krv zmluvy a Duch milosti (Heb 10,29) Martin Ilavský
10.10.2021 Táňa V. a Sárka P. slová KCP
06.10.2019 The Remnant - Zvyšok Mike Matthews
11.07.2021 Trasenie, Deň Hospodinov Martin Ilavský
03.04.2022 Únava svätých - Antikrist a Kráľovstvo Božie Martin Ilavský
03.06.2019 Uzdravenie Milan Krošlák
25.08.2019 Uzdravenie identity a Slovo Hospodinovo Martin Ilavský
18.08.2019 Uzdravenie srdca i národa Martin Ilavský
30.03.2018 Veľký piatok - Úspech kríža Martin Ilavský
22.12.2019 Vianočné zhromaždenie Martin Ilavský
21.03.2021 Viera potrebná pre praktický život Martin Ilavský
09.02.2020 vnemy počas chvál Martin Vrábel
07.05.2023 Žehnanie - Boží princíp Martin Ilavský
14.05.2023 Žehnanie - Boží princíp 2 Martin Ilavský
04.07.2021 Židom 12 - Trasenie a inštrukcie Martin Ilavský
11.04.2021 Židom 6 - povzbudenia a napomenutia Martin Ilavský
12.10.2018 Židovský nový rok 5779 Ruth Matthews
04.10.2019 Židovský nový rok 5780 I. Mike Matthews
05.10.2019 Židovský nový rok 5780 II. Ruth Matthews
14.07.2019 Zmena srdca a neistota IV Martin Ilavský
19.06.2019 Zmena srdca podľa povolania Martin Ilavský

Materiály k prednáškamMateriály k prednáškam

Dátum Názov prednášky Sort descending Rečník
31.03.2019 12 krokov 1 - Bojme sa teda a Buďme usilovní Martin Ilavský
07.04.2019 12 krokov 2 - Držme vyznanie a Pristupujme k trónu milosti Martin Ilavský
14.04.2019 12 krokov 3 - Nesme sa k dokonalosti a Priblížme sa Martin Ilavský
05.05.2019 12 krokov 4 - Držme neochvejne vyznanie nádeje a Pozorujme sa navzájom Martin Ilavský
19.05.2019 12 krokov 5 - Bežme s vytrvalosťou beh o závod a Buďme vďační Martin Ilavský
26.05.2019 12 krokov 6 - Vyjdime von za Ním a Prinášajme obeť chvál Martin Ilavský
07.03.2021 Božie dary Martin Ilavský
09.06.2019 Identita v Kristovi Meli Chovancová
21.11.2021 Modlitby apoštola Pavla za Cirkev, duchovný rast, Božia výzbroj Martin Ilavský
24.01.2021 Múdrosť – chochma Martin Ilavský
16.02.2020 Nádej, Naomi a Rút Martin Ilavský
14.07.2019 Neistota - práca nepriateľa Martin Ilavský
07.07.2019 Neistota a hľadanie hodnoty Martin Ilavský
28.07.2019 Neistota a Slovo Hospodinovo Martin Ilavský
09.01.2022 Pokorne a úprimne KCP
23.06.2019 Povolanie, zmena srdca a neistota Martin Ilavský
30.06.2019 Povolanie, zmena srdca a neistota II Martin Ilavský
07.07.2019 Povolanie, zmena srdca a neistota III Martin Ilavský
15.12.2019 Premena myslenia I. Martin Ilavský
26.01.2020 Premena myslenia III. Martin Ilavský
20.10.2019 Rok úst a čas pôrodu Evka Pišteková
28.08.2022 Sen Denis Blaho - Mobilizácia kvôli jadrovej hrozbe Denis Blaho