Prielom – kresťanské centrum

 

Článok z - Spravodajstvo - Reportáže

Pred ohňom utečieš, ale pred vodou nie...

Tohoročné povodne, ktoré napáchali nevyčísliteľné škody na  Východnom Slovensku sa nás dotkli veľmi bolestne. Cítili sme, že je potrebné prejsť od modlitieb k činom. Na základe informácií od starostiek najviac postihnutých obcí sme zistili, čo konkrétne ich obyvatelia potrebujú a tak sme začiatkom júla  vyhlásili v našom zbore hmotnú a finančnú zbierku. Veľmi nás potešila spontánna reakcia množstva ľudí. Vďaka vašim ochotným srdciam sme mohli v priebehu mesiaca zaslať do najpostihnutejších obcí na Zemplíne, konkrétne do Markoviec a Malčíc  niekoľko balíkov hmotnej pomoci.

Avšak vnímali sme, že týmto naša iniciatíva nekončí. Boh nám po niekoľkodňových modlitbách položil na srdce ešte jednu konkrétnu zaplavenú obec, ktorá nebola takmer vôbec medializovaná. Napokon sa ukázalo, že tou obcou sú  Kendice, ktoré máme navštíviť osobne a zistiť ako a čím môžeme pomôcť.

 

Cesta na Východ

Návštevu  Kendíc, nachádzajúcich sa asi 8 km od Prešova,  sme zrealizovali 9. júla 2010 po dohode so tarostom obce Jozefom Hlavatým, ktorý bol našou  iniciatívou očividne zaskočený.  V júni  tohto roku sa tu po predchádzajúcich výdatných dažďoch vyliala rieka Torysa a zaplavila celkovo 92 rodinných domov. Pri spomienke na deň, keď voda v ich obci dosahovala miestami až 180 cm,  sa starostovi nepodarilo potlačiť slzy v očiach. „Ešte to nejaký čas potrvá, pokým zabudneme na tú hrôzu“, poznamenal. „Sme úprimne vďační každému, kto je ochotný  našim ľuďom pomôcť.“

Hovorí sa, že raz vidieť je viac ako stokrát počuť. Našim zámerom nebolo postihnutým rodinám poskytnúť len hmotnú pomoc, ktorú tvorili veci vyzbierané prostredníctvom zbierky. Našim zámerom bolo predovšetkým vidieť a pokúsiť sa  nájsť možnosti konkrétnej adresnej pomoci rodinám v rámci našich možností, na ktoré nás upozornil  starosta. Mimochodom, bolo až dojemné sledovať ako si ľudia v tunajšej obci svojho starostu vážia. Niet divu, veď jeho postoj k ich potrebám pripomínal vzácne otcovské srdce.

  

Krutá realita

V obci sa nachádza niekoľko sociálne odkázaných rodín, ktorým voda spôsobila veľké škody na majetku.  Spolu so starostom sme ich navštívili jednu po druhej. Ide o viacpočetné rodiny alebo o osamelých starších ľudí. Ich príbytky pripomínali  plesňou a vlhkosťou  páchnuce pivničné priestory. Valiaca sa voda, ktorá sa u nich „zdržala“ iba dve hodiny (!),  stihla napáchať obrovské škody a presiaknuť múry domov skrz naskrz. Za tento krátky čas  stihla zničiť všetko vnútorné vybavenie domov , na ktoré si ich obyvatelia šetrili neraz celý život a ktoré si ešte dlho nebudú môcť dovoliť. Najhoršie je, že pokým múry domov nevyschnú, akékoľvek murárske a maliarske práce vychádzajú navnivoč. A nielen to. Vlhkosť v domov spôsobuje, že sa im rozpadáva aj nábytok. Žijú v nepohodlnom neusporiadanom  provizóriu pripomínajúcom vojnový stav. Najhoršie sú na tom rodiny, ktoré žijú len v zatopených jednopodlažných domoch bez vyššieho poschodia. V ich príbytkoch niet úniku pred vlhkosťou a plesňami ani v noci. V jednom z takýchto domov žije vdova so štyrmi deťmi, ktorá má astmu !!! Títo ľudia sa momentálne nachádzajú   v patovej situácii.  A tak im neostáva nič iné  len čakať,  celé dni vetrať, odsávať vlhkosť z múrov a veriť, že teplé slnečné počasie bude aspoň tentoraz na ich strane.

 

Adresná pomoc

Našu humanitnú pomoc, ktorú sme priviezli, tvorila prevažne posteľná bielizeň, uteráky detské oblečenie, čistiace prostriedky, repelenty, trvalé potraviny, atď. Rozdelili  sme ju rozdelili podľa toho, komu čo najviac chýbalo a podrobne sme si poznačili, ako by sme mohli tej ktorej rodine  konkrétne pomôcť.

Keďže vysušovanie vlhkých múrov si vyžaduje elektrické spotrebiče (sušiče, odvlhčovače), obec ich zapožičala, ale nie je ich dostatok. Niektoré rodiny ich však nevyužívajú takmer vôbec, pretože  im prudko stúpajú účty za odber elektrickej energie.

Viaceré rodiny potrebujú funkčný nábytok, nakoľko im vnútorné vybavenie domov voda úplne zničila alebo znefunkčnila. Jedinou dobrou správou bolo, že chladničky a práčky im budú dodané sponzorsky od jedného z výrobcov.

 

Podčiarknuté – spočítané

Po tejto „inventúre“ sme urobili niekoľko opatrení. Pokúšame sa o vybavenie zníženej sadzby za elektrickú energiu na obmedzené obdobie pre sociálne slabšie rodiny, postihnuté záplavami,  z dôvodu potreby čo najskôr vysušiť navlhnuté múry  ich domov. Doposiaľ sme dostali prísľub, že by to bolo možné.

Ďalšou formou pomoci  bolo zapožičanie a odoslanie odvlhčovača pre jednu z rodín, ktorá je najviac zdravotne ohrozená, nakoľko žije v jednopodlažnom dome. Tejto rodine by sme chceli pomôcť nahradiť zničené skrine zaslaním dvoch darovaných  zachovalých skríň, ktoré by si rodina ešte nemohla finančne dovoliť a bez ktorých sa nezaobíde.

Rodinám sme sprostredkovali informácie, ktoré firmy poskytujú  až 50% zľavy na nákup nábytku pre obyvateľov zaplavených oblastí. Niektorí nákup vďaka dostupnosti cien už aj zrealizovali.

Poslednou formou pomoci bude prerozdelenie finančnej zbierky, ktorá doposiaľ vyniesla sumu 280 EUR. Vytypovali sme si dve najviac postihnuté viacdetné rodiny, ktorým by sme chceli prispieť aspoň malou čiastkou na dokúpenie zničeného kuchynského nábytku.

S rodinami ako aj so starostom obce sme i naďalej v kontakte.

 

Slovo na záver

Možno si poviete: KVAPKA  V  MORI .  Áno, čo do množstva potrieb povodňami postihnutých ľudí je to maličkosť. A predsa sme presvedčení, že naša pomoc mala hodnotu lásky a poslušnosti voči Božiemu hlasu. Možno sme zasiali len nepatrné semienko, ale čo ak práve z neho raz  vyrastie strom požehnania? Lebo u Boha neexistujú malé a veľké skutky, ale tie, ktoré boli vykonané z lásky a na jeho pokyn.

 

A ako odozvu na našu pomoc úplne neznámym ľuďom Vám predkladáme e-mail, ktorý zaslal starosta obce Kendice všetkým, ktorí sa na pomoci povodňami postihnutých obyvateľov akýmkoľvek spôsobom podieľali:

 

Vážená a milá p. Jančiová.

Prajem pekný a príjemný deň!

V mene občanov postihnutých povodňou, ako aj v mene svojom chcem sa Vám zo srdca poďakovať za Vašu aktivitu,

dobrosrdečnosť a pomoc našim občanom. Hlboko si vážim ľudský prístup Váš a Vašich kolegov, priateľov a ďalších dobrodincov,

ktorí chcú a majú záujem pomôcť našim občanom. Veľké srdečné  ĎAKUJEM  všetkým.

Teším sa na ďalšiu spoluprácu pri riešení pomoci našim občanom.

S úctou a srdečným pozdravom

                                                   Jozef Hlavatý, starosta obce

 

 

                                                                                Pripravili Táňa, Roman a Jana

                                                                                                        (účastníci tímu)