Prielom – kresťanské centrum

 

Blog - Spravodajstvo - P.S.

Na križovatke zmeny

 

James W. Goll

Na križovatke zmeny. – „Čo je potrebné na to, aby sme prešlijednej úrovne na druhú?

Mnohí proklamovali, že tento nový Židovský rok 5774 je rokom „Otvorených dverí“. Stotožňujem satýmto tvrdením, ale často krát sa na veci pozerám ajinej perspektívy, ktorá nezahŕňa len „zjavenie Ducha svätého, ale aj „Božie spôsoby“. Teda, ak smeobdobí roka „Otvorených dverí“, vtedy bude užitočné, ak sa opýtame: „Čo je potrebné na to, aby sme prešlijednej úrovne na druhú? Potrebujeme zvážiť, či najprv nemusíme zavrieť nejaké staré dvere, ak chceme prejsť novými?

Osobne verím, že smeobdobí nepokoja, zmiensporovktoré vyústiazmenu. Sme na križovatke zmeny. Toto je pravdou v politike Blízkeho východu, v Spojených štátoch a mnohých iných národoch. Zahŕňa záležitosti ako globálna ekonomika, základné morálne normy súčasnej generácie, týka sa sociálnej spravodlivosti, vyžaduje zmenu v Tele Kristovom a dotýka sa aj našich osobných životov a rodín. Naozaj potrebujeme milosť pre túto zmenu!

Poďme teda spolu prebádať, či nenájdeme nejaké princípy, ktoré nám pomôžu k tomu, aby sme sa dostali od „zjaveného“ zasľúbenia k jeho „naplneniu“.


 

Z úžiny ku zmene – a od zmeny k rozšíreniu

Nachádzame sa v procese zmeny. Vedenie Cirkvi sa mení. Naša úroveň autority sa mení. Naše dary sú ťahané, aby sa prejavili vo väčšej dimenzii. Prechádzali sme a prechádzame miestami skúšok a obmedzeniami v Tele, ktoré voláme „úzka cesta“.

Čo je táto „úzka cesta“? Je to miesto, ktoré je menej široké, ako sme zvyknutí, alebo ako očakávame, že bude. Ak správne zareagujeme na túto „úžinu, či obmedzenia“, vojdeme do fázy „zmeny“, aby sme boli vovedený na širšie miesta v Duchu.

Tento proces môžeme prirovnať ťave, ktorá prechádza uchom ihly. Istá škola učí, že práve toto je tá úzka cesta. Jediný spôsob, ako ťava môže prejsť skrze ihlu je, že musí byť zbavená nákladu. Toto je tá ihla, tá úzka cesta. Miesto, kde zložíme ťarchu minulosti, miesto čerstvého vydania sa Krížu, keď umierame sami sebe znovu a znovu. Úžina nás môže viesť von zo zajatia na nové, otvorené priestranstvo.

Ako môžeme zvládnuť túto zmenu?

Zmena znamená prejsť z istých okolností do iných. Posun nastane vtedy, keď nás Pán znovu zadefinuje (zadefinuje našu identitu) a vypôsobí zmeny potrebné pre tento pokrok.

On nám dá nové ciele, na ktoré sa zameriame a nové smerovanie. On nás bude učiť o Ňom novým spôsobom.

Zmena, v literárnom zmysle, je slovné spojenie, ktoré spája predchádzajúcu komunikáciu, alebo odsek, s nasledujúcimi myšlienkami. V čase zmeny musíme hľadať Pána kvôli obom veciam – kvôli zjaveniu Ducha, ale aj kvôli Božej ceste (spôsobu). Jeho zjavená perspektíva premostí predchádzajúce obdobia s tými novými. Bez jasného zjavenia a jasnej komunikácii počas zmien, môžeme stratiť silu a múdrosť , ktoré sme získali v našich predchádzajúcich víťazstvách. Zúfalo potrebujeme Jeho silu, aby sme prechádzali od slávy k sláve.

Pri pôrode je zmena tou najťažšou vecou. Vtedy sa žena cíti tak, že už nemôže ďalej. Len predstava prichádzajúceho dieťaťa vypôsobuje trpezlivosťvytrvalosť smerom ku konečnému cieľu, aby bolo potomstvo a dedičstvo ochránené.

Nie sú to prichádzajúce nové veci, ktoré spôsobujú ťažkosti. Je to zmena zo starého stavu vecí k novým. Rozhodujúcim faktorom je naša reakcia počas obdobia transformácie.

Ak teraz pociťuješ pôrodné bolesti, popros Pána, aby ti ukázal spôsob, ako môžeš ochrániť tvoju víziu. Pamätaj, že drak sa pokúša o to, aby ukradol novorodeniatko (Zj 12:4). Pretláčaj sa vpred! Volaj, nech ti je daná väčšia milosť, aby si pokračoval v nasledovaní v pred.

Keď sa tieto zmeny prejavia, objaví sa rozšírenie. „Rozšíriť“ znamená „rast“, „zväčšiť sa“, „oslobodiť“, stať sa väčším v počte a v intenzite. Rozšírenie sa – alebo prechod cez nové, otvorené dvere – je proces, nie len proklamácia. Pretlač sa cez úžinu, vydrž transformáciu a prijmi rozšírenie.

Proces zmeny

Tu je pár myšlienok ohľadom procesu zmeny:

  1. Je uvoľnená nová úroveň zjavenia

  2. Tvoja terajšia vízia začína byť upravovaná

  3. Nová vízia je ochránená a upevnená

  4. Plášť obnovy je položený na teba

  5. Ideš procesom uzdravenia vecí minulých

  6. Je v tebe rozvíjaná nová identita

  7. Sú ti odhalené čerstvé stratégie

  8. Pred sebou vidíš väčšiu plnosť tvojho zasľúbeného dedičstva

  9. Máš silu premôcť tvojho nepriateľa

  10. Ochraňuješ tvoje dedičstvo


 

Z mojej osobnej modlitebnej skúsenosti som si všimol, že ak zakúšaš „úžinu“, alebo „pôrod“, alebo cítiš, že si v období zmeny, buď si istý, že On ťa navštívi s čerstvou demonštráciou Jeho Ducha, aby zväčšil tvoje zdroje a aby sa tvoje skúšky stali odrazovým mostom k obnovenej sile a zjaveniu.

Vedz, že keď prejdeš skrze „nové dvere“, okolo teba sú iní, ktorí sledovali tvoju púť. Keď sa rozšíriš, budeš zmocnený, aby si posilnil iných v Ježišovom mene!