Prielom – kresťanské centrum

 

Článok z - Spoločenstvo - Detská cirkev

Detská cirkev

Stretnutia určené pre deti prebiehajú súbežne s nedeľňajšími bohoslužbami. Po skončení spoločných chvál majú deti možnosť zúčastniť sa na svojich spoločných stretnutiach Detskej cirkvi.

Deti sú vedené tak, aby sa hravou formou zoznámili s Božím slovom a v slobodnej modlitbe predkladali prosby Bohu. Dôraz sa kladie aj na to, aby kreatívne práce prehĺbili poznatky získané z Božieho Slova a aby sa spoločné hry stávali podkladom pre cibrenie charakteru.

V Biblii (Žalm 127:4) sa píše, že deti sú „ako strely v ruke hrdinu“: ako ich nasmerujeme, tak pôjdu. Naším cieľom je, aby sme vychovali deti s pevným charakterom, teda v súlade s Božím Slovom a deti s celistvou identitou. Deti, ktoré okúsili Božiu prítomnosť a Božiu lásku vo svojich životoch. Deti, ktoré budú „svetlom a soľou" pre okolitý svet (Mat. 5:13-14).