Prielom – kresťanské centrum

 

Článok z - Spojenie - 2 percentá

Údaje pre darovanie 2%

Názov: KC PRIELOM
Adresa sídla: Páričkova 18, 821 08 Bratislava
IČO: 36071820
DIČ: 2021695500
Číslo účtu: 2922884673/1100
IBAN: SK89 1100 0000 0029 2288 4673
 
Tlačivá na stiahnutie na http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/