Prielom – kresťanské centrum

 

Článok z - Sme - Vízia zboru

Vízia

 

Spoločenstvo obyčajných ľudí, ktorí sa učia žiť Božiu vôľu a ovplyvňujú vierou spoločnosť.

Cirkev obyčajných ľudí s neobyčajným zmocnením a poverením.

Skupina ľudí, ktorí túžia videné v nebi zažiť prejavené na zemi.