Prielom – kresťanské centrum

 

Článok z - Sme - Kto sme?

Kto sme

Sme spoločenstvo kresťanov, ktorí túžia prejavovať Boží charakter, Jeho moc a Jeho prítomnosť.

Spoločne chceme budovať vzťah s Bohom a medzi sebou navzájom.

Cieľom nie je liturgia, ale reálny život ovplyvnený poznaním a konaním Božej vôle.  

Sme spolu aj preto, že veríme v možnosť až nevyhnutnosť ovplyvňovania našej spoločnosti princípmi Božieho Kráľovstva.


Vedenie KC PrielomMartin a Silvia Ilavskí

Martin aj Silvia sú vo vedení Kresťanského centra PRIELOM od r. 2001. Žijú v Bratislave a vychovávajú dvoch synov Michaela a Richarda. Martin študoval psychológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Počas vysokoškolského štúdia naplno podriadil svoj život viere v Ježiša Krista. Podobnú skúsenosť vo svojom živote zakúsila aj Silvia, ktorá sa neskôr stala Martinovou manželkou. Martin ako jediný z vodcovského tímu pracuje pre KC PRIELOM na plný úväzok. Ťažiskom jeho pôsobenia je oblasť prorockej služby, chvál a uctievania a vyučovania. Ak spoznáme Martinov život a jeho prácu bližšie, vidíme v nich pretavené posolstvo: „Miluj Boha svojho celým svojim srdcom, celou svojou silou a celou svojou mysľou“. Silvia študovala biochémiu na Chemicko- technologickej fakulte STU a imunológiu na Lekárskej fakulte UK. V súčasnosti pracuje ako vedecká pracovníčka. Pre jej pôsobenie v KC PRIELOM je charakteristické uctievanie Pána slovom, tancom a spevom. Ak Silviu pozorujeme pri službe, neunikne nám posolstvo prijatia, prirodzenosti a domova.

Meli Chovancová

Meli žije s manželom Marekom a synom Dávidom v Bratislave. Študovala biochémiu na Chemicko-technologickej fakulte STU v Bratislave. V súčasnosti úspešne podniká v oblasti zdravotnej starostlivosti a pracuje aj ako konzultant, lektor a kouč v oblasti vzdelávania manažérov, resp. predajcov. Jej vklad do Kresťanského centra PRIELOM sa týka oblasti evanjelizácie. Výrazne sa u nej prejavuje dar povzbudenia a viery. Svojim životným postojom hovorí: „Nič nie je nemnožné tomu, kto verí.“

Ronald Blaho

Rony zakúsil premieňajúcu moc Pána Ježiša Krista v období vzniku Kresťanského centra PRIELOM. Neskôr sa stal členom hudobnej formácie chvál, kde naplno rozvinul svoj talent aj vodcovské obdarovanie. Do vedenia KC PRIELOM vstúpil s víziou predstaviť Božie kráľovstvo a ukázať jeho reálny vplyv na všetky sféry spoločnosti. Rony študoval odbor Ochrana a využívanie krajiny na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. V súčasnosti pracuje v oblasti odpadového hospodárstva, kde zastupuje záujmy výrobcov a distribútorov elektrozariadení. Je ženatý a žije v Bratislave.