Prielom – kresťanské centrum

 

Článok z - Sme - História zboru

História zboru

História zboru

Kresťanské centrum Prielom začalo svoju činnosť v apríli 2001. Bolo založené americkými misionármi Mikeom a Ruth Matthews, ktorí už niekoľko rokov predtým pôsobili na Slovensku ako učitelia v biblickej škole Victory Bible School v Bratislave (licencovaná z Victory Bible Centra v Tulse, Oklahome) a v biblickej škole v rómskej osade v Plaveckom Štvrtku. Mike a Ruth od založenia zboru proklamovali, že zbor je slovenský a chcú, aby mal slovenských vodcov. V roku 2001 boli prijaté do vedenia zboru ďalšie dva slovenské manželské páry. Odvtedy prešiel tím starších zboru niekoľkými zmenami. Neskôr Mike a Ruth pod vplyvom rodinných udalostí odcestovali natrvalo do USA. Na Slovensko sa pravidelne vracajú dvakrát do roka na niekoľko týždňov. Počas svojich návštev organizujú rôzne semináre a konferencie, kde vyučujú oni sami alebo si pozývajú vo svojej službe zaujímavých a uznávaných hostí zo zahraničia. Mike a Ruth sú v neustálom kontakte so slovenským vedením zboru a aktívne sa podieľajú na ďalšom smerovaní, vízii a práci tohto spoločenstva. Do zboru priniesli ISOM (International school of ministry) video biblickú školu, ktorá je kvalitným pomocníkom v kladení pevného a zdravého biblického učenia. V súčasnosti sú vo vedení zboru štyria slovenskí služobníci: Martin a Silvia Ilavskí, Melánia Chovancová a Ronald Blaho.

O zakladateľoch

Zakladatelia zboru Mike a Ruth Matthews sú v službe Bohu od roku 1981. Ruth študovala na Evangel College Springfield (USA) a Mike na Teologickom seminári v Jacksonville (USA). Obaja absolvovali tiež štúdium na Victory World Missions Training Center v Tulse, v Oklahome (USA). V roku 1992 Matthewsovci založili Misijnú spoločnosť Breakthrough Global Mission a od toho času slúžili vo viac ako 20 krajinách sveta, pričom žili v 10 rôznych národoch. Ich služba sa týkala rôznych oblastí kresťanského života, počas ktorej spolupracovali s rozličnými misijnými a cirkevnými organizáciami. Mike v súčasnosti aktívne vyučuje ako na domácej pôde v USA, tak aj v zahraničí a vo svojom meste vedie modlitebné hnutie Pray U.S.A. Ruth okrem iného organizuje semináre a workshopy „Obrazy noci“, na ktorých zoznamuje záujemcov s biblickým výkladom snov. Ruth je pisateľkou a poradkyňou redakčnej rady časopisu Revivalist Magazine. Momentálne pôsobia ako učitelia na biblickom vzdelávacom inštitúte Victory Bible Institute , ktorý v rozličných krajinách spravuje 1200 škôl. Mike a Ruth žijú spoločne v americkom St. Joseph, v štáte Missouri, kde pracujú pod záštitou ich domovského zboru Life Church v St. Joseph. Svoje životy naplno podriadili službe Bohu. Túžia po tom, aby videli telo Kristovo – Cirkev, ktorá pozostáva z pevných ľudí, ktorí demonštrujú moc, prítomnosť a charakter Pána Ježiša Krista.