Najnovšie prednášky

Dátumzoradiť zostupne Rečník Názov prednášky
22. 09. 2017 Mike Matthews Ekklésia I.
22. 09. 2017 Mike Matthews Ekklésia II.
22. 09. 2017 Ruth Matthews Ako jednať s následkymi traumy I.
22. 09. 2017 Ruth Matthews Ako jednať s následkymi traumy II.
24. 09. 2017 Mike Matthews Dvere príležitosti
30. 03. 2018 Martin Ilavský Veľký piatok - Úspech kríža
12. 10. 2018 Ruth Matthews Židovský nový rok 5779
13. 10. 2018 Mike Matthews Rozsudzujúca Cirkev I.
14. 10. 2018 Mike Matthews Rozsudzujúca Cirkev II.
19. 03. 2019 Meli Chovancová Boh je verný
31. 03. 2019 Martin Ilavský 12 krokov 1 - Bojme sa teda a Buďme usilovní
07. 04. 2019 Martin Ilavský 12 krokov 2 - Držme vyznanie a Pristupujme k trónu milosti
14. 04. 2019 Martin Ilavský 12 krokov 3 - Nesme sa k dokonalosti a Priblížme sa
05. 05. 2019 Martin Ilavský 12 krokov 4 - Držme neochvejne vyznanie nádeje a Pozorujme sa navzájom
12. 05. 2019 Tommy Hood Premena myslenia po stretnutí s Ježišom
19. 05. 2019 Martin Ilavský 12 krokov 5 - Bežme s vytrvalosťou beh o závod a Buďme vďační
26. 05. 2019 Martin Ilavský 12 krokov 6 - Vyjdime von za Ním a Prinášajme obeť chvál
03. 06. 2019 Milan Krošlák Uzdravenie
09. 06. 2019 Meli Chovancová Identita v Kristovi
19. 06. 2019 Martin Ilavský Zmena srdca podľa povolania
24. 06. 2019 Martin Ilavský Povolanie, zmena srdca a neistota
30. 06. 2019 Martin Ilavský Povolanie, zmena srdca a neistota II
07. 07. 2019 Martin Ilavský Povolanie, zmena srdca a neistota III
14. 07. 2019 Martin Ilavský Zmena srdca a neistota IV
28. 07. 2019 Martin Ilavský Neistota a Slovo Hospodinovo
18. 08. 2019 Martin Ilavský Uzdravenie srdca i národa
25. 08. 2019 Martin Ilavský Uzdravenie identity a Slovo Hospodinovo
08. 09. 2019 Sergio Scataglini Sudcov 20
08. 09. 2019 Martin Ilavský Duch Hospodinov - prijatie a uistenie
15. 09. 2019 Martin Ilavský Duch Hospodinov - prijatie a uistenie II
15. 09. 2019 Rony Blaho a kol Chvály
29. 09. 2019 Evka Pišteková Slovo o pôrode
29. 09. 2019 Martin Ilavský Ako prichádza nádej
29. 09. 2019 Mária Laššáková, Ivka Nezbedová Slová o nádeji
04. 10. 2019 Mike Matthews Židovský nový rok 5780 I.
05. 10. 2019 Ruth Matthews Židovský nový rok 5780 II.
06. 10. 2019 Mike Matthews The Remnant - Zvyšok
20. 10. 2019 Evka Pišteková Rok úst a čas pôrodu
03. 11. 2019 Martin Ilavský Rozumieť a poslúchnuť
03. 11. 2019 KC Prielom Božie slovo o nádeji
10. 11. 2019 Martin Ilavský Pokrútená komunikácia a blízkosť sŕdc
17. 11. 2019 Silvia Ilavská Buď pravdivý voči sebe
08. 12. 2019 Volkert Muijs Stíhajte lásku a horlivo túžte po duchovných daroch
15. 12. 2019 Martin Ilavský Premena myslenia I. - Zaopatrenie
22. 12. 2019 Martin Ilavský Vianočné zhromaždenie
22. 12. 2019 KC Prielom Chvály - Vianočné zhromaždenie
05. 01. 2020 Martin Ilavský Premena myslenia II. - Vzkriesenie
12. 01. 2020 Milan Krošlák Pokoj
12. 01. 2020 Ivka Nezbedová Ivka Nezbedová - slovo o jaskyniach
19. 01. 2020 Silvia Ilavská Modlitebná stratégia Áno a amen
19. 01. 2020 Derek Osburn Ovocie Ducha
26. 01. 2020 Martin Ilavský Premena myslenia III. - Pokušenia
02. 02. 2020 Martin Ilavský Premena myslenia IV. - Potreby a žiadosti
09. 02. 2020 Evka Pišteková Pôvodca a dokonávateľ viery
09. 02. 2020 Martin Vrábel vnemy počas chvál
16. 02. 2020 Martin Ilavský Nádej, Naomi a Rút
01. 03. 2020 Martin Ilavský Naomi a Rút - Mená a malé kroky
01. 03. 2020 Martin Ilavský Naomi a Rút - Mená PDF icon naomi_a_rut_-_mena.pdf (403.2 KB)
20. 09. 2020 Evka Pišteková Gideon
27. 09. 2020 Evka Pišteková Mosty k ľuďom
25. 10. 2020 Martin Ilavský Čipovanie a znamenie šelmy
01. 11. 2020 Martin Ilavský Modlitba a rozsudzovanie podľa zjavenej pravdy
08. 11. 2020 Martin Ilavský Habakuk 1 - Modlitby za národy
PDF icon habakuk_-_modlitba_za_narody_20.11.pdf (289.3 KB)
15. 11. 2020 Martin Ilavský Blahoslavení tvorcovia pokoja 1 - Politický duch
Súbor eritheia_-_politicky_duch.docx (21.54 KB)
16. 11. 2020 Martin Ilavský Čipovanie
22. 11. 2020 Martin Ilavský Blahoslavení tvorcovia pokoja 2 - otváranie zdrojov
Súbor matus_5_20.11.22.docx (25.83 KB)
29. 11. 2020 Martin Ilavský Habakuk 2 - Život vierou
Súbor habakuk.docx (28.39 KB)
06. 12. 2020 Martin Ilavský Habakuk 3 - Babylon a ekonomika
24. 01. 2021 Martin Ilavský Múdrosť – chochma PDF icon mudrost_-_chochma.pdf (454.68 KB)
24. 01. 2021 Martin Ilavský Chochma - múdrosť v praxi
31. 01. 2021 Martin Ilavský Chochma - modlitba a pôst
31. 01. 2021 Martin Ilavský chvály z domu :)
07. 02. 2021 Martin Ilavský Ďakovanie – eucharistia PDF icon 21.02.07_dakovanie_-_eucharistia.pdf (506.89 KB)
07. 02. 2021 Martin Ilavský Chochma - kľúče k múdrosti - ďakovanie
07. 03. 2021 Martin Ilavský Božie dary PDF icon bozie_dary_21.03.07.pdf (412.91 KB)
07. 03. 2021 Martin Ilavský Dary a darčeky
14. 03. 2021 mi+si Chvály z domu :)
14. 03. 2021 Martin Ilavský Starší a mladší syn, pravda a milosť
21. 03. 2021 Martin Ilavský Viera potrebná pre praktický život
21. 03. 2021 mi+si chvály z domu :)
28. 03. 2021 Martin Ilavský 21.03.28 Viera potrebná pre praktický život II
PDF icon 21.03.28_viera_2.pdf (651.1 KB)
02. 04. 2021 Mike Matthews Snívajte! - Veľkopiatočný Zoom pozdrav
04. 04. 2021 Martin Ilavský 7 Ježišových slov z kríža
PDF icon 21.04.04_7_jezisovych_slov_z_kriza.pdf (142.76 KB)
04. 04. 2021 Martin Ilavský Dážď, meče v motyky a snívanie
11. 04. 2021 Martin Ilavský Židom 6 - povzbudenia a napomenutia
PDF icon napomenutia_a_povzbudenia_z_listu_zidom_6.kapitoly_21.04.11.pdf (418.63 KB)
11. 04. 2021 mi+si Chvály z domu :)
02. 05. 2021 Martin Ilavský Niektoré paradoxy viery
PDF icon 21.05.02_niektore_paradoxy_viery.pdf (537.36 KB)
09. 05. 2021 Martin Ilavský Pražská jar - slovo od Johna McFarlana júl 1997
Súbor prazske_jaro_a_mraz_z_kremlu_2021_04_29_cistopis.docx (14.53 KB)
23. 05. 2021 Martin Ilavský Očakávať na Hospodina
PDF icon ocakavat_na_hospodina.pdf (423.96 KB)
30. 05. 2021 mi+si Chvály z domu :)
Stiahnuť: Audio icon chvaly_misi.mp3

30. 05. 2021 Martin Ilavský Očakávať na Hospodina II
31. 05. 2021 Martin Ilavský Čakanie na Boha - úvod
Stiahnuť: Audio icon 00_uvod.mp3

PDF icon cakanie_na_boha_prihovor_a_uvod.pdf (2.67 MB)
31. 05. 2021 Martin Ilavský Čakanie na Boha - 1.deň - Boh nášho spasenia
PDF icon cakanie_na_boha_den_01.pdf (1.28 MB)
01. 06. 2021 Martin Ilavský Čakanie na Boha - 2.deň - Základný motív života
PDF icon cakanie_na_boha_den_02.pdf (5.84 MB)
02. 06. 2021 Martin Ilavský Čakanie na Boha - 3.deň - Skutočné miesto stvorenia
PDF icon cakanie_na_boha_den_03.pdf (3.87 MB)
03. 06. 2021 Martin Ilavský Čakanie na Boha - 4.deň - Čakanie na zaopatrenie
PDF icon cakanie_na_boha_den_04.pdf (4.85 MB)
04. 06. 2021 Martin Ilavský Čakanie na Boha - 5. deň - Čakanie na inštrukcie
PDF icon cakanie_na_boha_den_05.pdf (2.41 MB)
05. 06. 2021 Martin Ilavský Čakanie na Boha - 6. deň – Pre všetkých svätých
PDF icon cakanie_na_boha_den_06.pdf (5.07 MB)
06. 06. 2021 Martin Ilavský Čakanie na Boha - 7. deň – Úpenlivá prosba v modlitbe
PDF icon cakanie_na_boha_den_07.pdf (4.63 MB)
07. 06. 2021 Martin Ilavský Čakanie na Boha - 8. deň – Sila a odvaha
PDF icon cakanie_na_boha_den_08.pdf (8.04 MB)
08. 06. 2021 Martin Ilavský Čakanie na Boha - 9. deň – Čakanie srdcom
PDF icon cakanie_na_boha_den_09.pdf (7.66 MB)
09. 06. 2021 Martin Ilavský Čakanie na Boha - 10. deň – Čakanie v pokornej bázni a nádeji
PDF icon cakanie_na_boha_den_10.pdf (3.28 MB)
10. 06. 2021 Martin Ilavský Čakanie na Boha - 11. deň – Čakať trpezlivo
PDF icon cakanie_na_boha_den_11.pdf (7.08 MB)
11. 06. 2021 Martin Ilavský Čakanie na Boha - 12. deň – Zachovávať Jeho cestu
PDF icon cakanie_na_boha_den_12.pdf (6.25 MB)
12. 06. 2021 Martin Ilavský Čakanie na Boha - 13. deň – Čakať viac ako vieme
PDF icon cakanie_na_boha_den_13.pdf (7.16 MB)
13. 06. 2021 Martin Ilavský Čakanie na Boha - 14. deň – Nová pieseň
PDF icon cakanie_na_boha_den_14.pdf (4.89 MB)
14. 06. 2021 Martin Ilavský Čakanie na Boha - 15. deň – Čakanie na Jeho radu
PDF icon cakanie_na_boha_den_15.pdf (5.14 MB)
15. 06. 2021 Martin Ilavský Čakanie na Boha - 16. deň – Čakanie na Jeho svetlo v srdci
PDF icon cakanie_na_boha_den_16.pdf (9.51 MB)
16. 06. 2021 Martin Ilavský Čakanie na Boha - 17. deň – Čakanie v období tmy
PDF icon cakanie_na_boha_den_17.pdf (2.29 MB)
17. 06. 2021 Martin Ilavský Čakanie na Boha - 18. deň – Čakať, aby sa zjavil On sám
PDF icon cakanie_na_boha_den_18.pdf (632.87 KB)
18. 06. 2021 Martin Ilavský Čakanie na Boha - 19. deň – Čakanie na Boha súdu
PDF icon cakanie_na_boha_den_19.pdf (1.21 MB)
19. 06. 2021 Martin Ilavský 20. deň – Boh, ktorý čaká na nás
PDF icon cakanie_na_boha_den_20.pdf (1.05 MB)
20. 06. 2021 Martin Ilavský 21. deň – Všemohúci
PDF icon cakanie_na_boha_den_21.pdf (977.04 KB)
21. 06. 2021 Martin Ilavský 22. deň – Istota požehnania
PDF icon cakanie_na_boha_den_22.pdf (1.52 MB)
22. 06. 2021 Martin Ilavský 23. deň – Čakanie na nečakané veci
PDF icon cakanie_na_boha_den_23.pdf (1.29 MB)
23. 06. 2021 Martin Ilavský 24. deň – Čakanie na zjavenie Jeho dobroty
PDF icon cakanie_na_boha_den_24.pdf (925.41 KB)
24. 06. 2021 Martin Ilavský 25. deň – Čakanie v tichosti
PDF icon cakanie_na_boha_den_25.pdf (887.63 KB)
25. 06. 2021 Martin Ilavský 26. deň – Sväté očakávanie
PDF icon cakanie_na_boha_den_26.pdf (4.51 MB)
26. 06. 2021 Martin Ilavský 27. deň – Čakanie na vykúpenie
PDF icon cakanie_na_boha_den_27.pdf (4.98 MB)
27. 06. 2021 Martin Ilavský 28. deň – Čakanie na príchod Jeho Syna
PDF icon cakanie_na_boha_den_28.pdf (1.74 MB)
28. 06. 2021 Martin Ilavský 29. deň – Čakanie na Otcovo zasľúbenie
PDF icon cakanie_na_boha_den_29.pdf (1.07 MB)
29. 06. 2021 Martin Ilavský 30. deň – Čakať neustále
PDF icon cakanie_na_boha_den_30.pdf (1.14 MB)
30. 06. 2021 Martin Ilavský 31. deň – Iba čakať
PDF icon cakanie_na_boha_den_31.pdf (1.88 MB)
04. 07. 2021 Martin Ilavský Židom 12 - Trasenie a inštrukcie
PDF icon zidom_12_-_trasenie_a_instrukcie.pdf (707.35 KB)
11. 07. 2021 Martin Ilavský Trasenie, Deň Hospodinov
PDF icon 21.07.11_trasenie.pdf (421.77 KB)
11. 07. 2021 KCP Modlitby podľa Židom 12,1-3.
18. 07. 2021 Martin Ilavský Dozerať, aby sme nezaostávali od milosti
PDF icon dozerat_aby_sme_nezaostavali_od_milosti_bozej.pdf (774.87 KB)
18. 07. 2021 Rony + mi Chvály z domu - Rony + mi
25. 07. 2021 Martin Ilavský Neotrasiteľné kráľovstvo - čo je skutočné a čo symbolické
25. 07. 2021 mi+si Chály z domu
Stiahnuť: Audio icon chvaly_misi.mp3

10. 10. 2021 Martin Ilavský Cirkev - svetlo a soľ I
10. 10. 2021 Denis Blaho Sen o Matke Sláve
10. 10. 2021 KCP Evka A. svedectvo a Mi snívanie
10. 10. 2021 KCP Svedectvo o uzdravení - 10 ročný boj
10. 10. 2021 KCP Táňa V. a Sárka P. slová
17. 10. 2021 Martin Ilavský Cirkev - svetlo a soľ II
17. 10. 2021 Evka Pišteková Chráň svoje srdce
07. 11. 2021 Martin Ilavský Naplnenie Duchom a snívanie
21. 11. 2021 KCP Božia zbroj, Modlitby apoštola Pavla za Cirkev a duchovný rast
PDF icon 21.11.21_bozia_zbroj_modlitby_apostola_pavla_za_cirkev_a_duchovny_rast.pdf (412.65 KB)
28. 11. 2021 Evka Pišteková Modlitebná stratégia za deti - Otcova pieseň vs Píšťalkár z Hamelinu
PDF icon modlitebna_strategia_-_otcova_piesen_vs_pistalkar_z_hamelinu.pdf (1008.67 KB)
28. 11. 2021 Martin Vrábel Modlitby za Rodinu, Cirkev, Národ - Vianoce 2021
PDF icon modlitby_za_rodinu_cirkev_narod.pdf (53.38 KB)
12. 12. 2021 mi Chvály z domu + Nová pieseň
12. 12. 2021 KCP Boží olej a Nová Otcova pieseň - zoomové zdieľanie
19. 12. 2021 KCP Božia láska zjavená v Apokalypse - 7 cirkví
09. 01. 2022 Martin Ilavský Hlavné témy z 2021 a pohľad do 2022
PDF icon prehlad_hlavnych_tem_z_roku_2021.pdf (680.02 KB)
23. 01. 2022 Martin Ilavský Dedovizeň stratená a nájdená
06. 02. 2022 mi+si Chvály mi+si
06. 03. 2022 Martin Ilavský Kontrola Božej zbroje
20. 03. 2022 Evka Pišteková Chrániť život - rodina
27. 03. 2022 Evka Pišteková Chrániť život - chrániť srdce
PDF icon ako_chranit_zivot_ktory_nam_bol_zvereny_evka_pistek_27.3.2022.pdf (798.17 KB)
03. 04. 2022 Martin Ilavský Únava svätých - Antikrist a Kráľovstvo Božie
PDF icon unava_svatych_-_antikrist_a_kralovstvo_bozie.pdf (425.68 KB)
15. 05. 2022 Evka Pišteková Chrániť život - Srdce ako pôda
22. 05. 2022 Martin Ilavský Bohato prestretý stôl v prítomnosti protivníkov
22. 05. 2022 Chvály Milanko
29. 05. 2022 Martin Ilavský Priateľ Boží a kameň úrazu
29. 05. 2022 Chvály
05. 06. 2022 Martin Ilavský Nádej, povzbudenie a očakávanie
05. 06. 2022 Chvály
19. 06. 2022 Evka Pišteková Pohoršenia; príklady z Biblie
19. 06. 2022 Rony a Milanko Chály Rony a Milanko
26. 06. 2022 Martin Ilavský Syn Boží, krv zmluvy a Duch milosti (Heb 10,29)
PDF icon zidom_1029_26.6.2022.pdf (687.96 KB)
10. 07. 2022 Martin Ilavský Poslušnosť viery
17. 07. 2022 Martin Ilavský Nádej a viera
PDF icon nadej_a_viera_17.7.2022.pdf (707.64 KB)
17. 07. 2022 KCP Chvály
Stiahnuť: Audio icon chvaly.mp3

31. 07. 2022 Martin Ilavský Jedinečná cesta viery s Bohom
31. 07. 2022 Elenka Makovínyi Chvály Elenka
Stiahnuť: Audio icon chvaly_elen.mp3

07. 08. 2022 Martin Ilavský Koniec (všetkých vecí) 1
PDF icon koniec_veci_7.8.2022.pdf (562.52 KB)
07. 08. 2022 mi+si Chvály mi+si
Stiahnuť: Audio icon chvaly_misi.mp3

14. 08. 2022 Martin Ilavský Koniec (všetkých vecí) 2
14. 08. 2022 mi+si Chvály mi+si
28. 08. 2022 Evka Pišteková Kto je pre teba Boh?
28. 08. 2022 Martin Ilavský Sen - Mobilizácia kvôli jadrovej hrozbe
PDF icon mobilizacia_kvoli_radioaktivnej_hrozbe_denis_blaho_18._augusta_2022.pdf (499.95 KB)
04. 09. 2022 Silvia Ilavská Oheň a obeť
11. 09. 2022 Martin Ilavský Obetovanie 1 - Šabat
PDF icon 22.09.11_obetovanie_1.pdf (440.39 KB)
18. 09. 2022 Martin Ilavský Obetovanie 2 - Obeť chvály
25. 09. 2022 Martin Ilavský Obetovanie 3 - Jediná obeť PDF icon jedina_obet_25.09.2022.pdf (537.6 KB)


Materiály k prednáškam

Dátumzoradiť zostupne Rečník Názov prednášky
31. 03. 2019 Martin Ilavský 12 krokov 1 - Bojme sa teda a Buďme usilovní PDF icon 01_bojme_sa_teda_budme_usilovni.pdf (112.67 KB)
07. 04. 2019 Martin Ilavský 12 krokov 2 - Držme vyznanie a Pristupujme k trónu milosti PDF icon 02_drzme_pevne_svoje_vyznanie_pristupujme_teda.pdf (110.4 KB)
14. 04. 2019 Martin Ilavský 12 krokov 3 - Nesme sa k dokonalosti a Priblížme sa PDF icon 03_nesme_sa_k_dokonalosti_pristupme_blizsie.pdf (120.05 KB)
05. 05. 2019 Martin Ilavský 12 krokov 4 - Držme neochvejne vyznanie nádeje a Pozorujme sa navzájom PDF icon 04_pridrzajme_sa_neochvejne_vyznania_pozorujme_sa_navzajom.pdf (115.7 KB)
19. 05. 2019 Martin Ilavský 12 krokov 5 - Bežme s vytrvalosťou beh o závod a Buďme vďační PDF icon 05_bezme_o_zavod_budme_vdacni.pdf (117.87 KB)
26. 05. 2019 Martin Ilavský 12 krokov 6 - Vyjdime von za Ním a Prinášajme obeť chvál PDF icon 06_vyjdime_von_za_nim_prinasajme_obet_chvaly.pdf (118.21 KB)
09. 06. 2019 Meli Chovancová Identita v Kristovi PDF icon identita_v_kristovi.pdf (306.15 KB)
23. 06. 2019 Martin Ilavský Povolanie, zmena srdca a neistota PDF icon povolanie_zmena_srdca_a_neistota.pdf (422.9 KB)
30. 06. 2019 Martin Ilavský Povolanie, zmena srdca a neistota II PDF icon povolanie_zmena_srdca_a_neistota_ii.pdf (424.11 KB)
07. 07. 2019 Martin Ilavský Povolanie, zmena srdca a neistota III PDF icon povolanie_zmena_srdca_a_neistota_iii.pdf (469.24 KB)
07. 07. 2019 Martin Ilavský Neistota a hľadanie hodnoty PDF icon neistota_a_hladanie_hodnoty.pdf (581.92 KB)
14. 07. 2019 Martin Ilavský Neistota - práca nepriateľa PDF icon neistota_-_praca_nepriatela.pdf (597.24 KB)
28. 07. 2019 Martin Ilavský Neistota a Slovo Hospodinovo PDF icon neistota_a_slovo_hospodinovo.pdf (462.11 KB)
20. 10. 2019 Evka Pišteková Rok úst a čas pôrodu PDF icon rok_ust_a_cas_porodu.pdf (660.77 KB)
15. 12. 2019 Martin Ilavský Premena myslenia I. PDF icon srdce_a_mysel.pdf (552.02 KB)
26. 01. 2020 Martin Ilavský Premena myslenia III. PDF icon premena_myslenia_iii.pdf (621.44 KB)
16. 02. 2020 Martin Ilavský Nádej, Naomi a Rút PDF icon nadej_naomi_a_rut.pdf (522.66 KB)
24. 01. 2021 Martin Ilavský Múdrosť – chochma PDF icon mudrost_-_chochma.pdf (454.68 KB)
07. 03. 2021 Martin Ilavský Božie dary PDF icon bozie_dary_21.03.07.pdf (412.91 KB)
21. 11. 2021 Martin Ilavský Modlitby apoštola Pavla za Cirkev, duchovný rast, Božia výzbroj PDF icon 21.11.21_modlitby_apostola_pavla_za_cirkev_duchovny_rast_bozia_vyzbroj.pdf (412.65 KB)
09. 01. 2022 KCP Pokorne a úprimne PDF icon pokorne_a_uprimne.pdf (494.28 KB)
28. 08. 2022 Denis Blaho Sen Denis Blaho - Mobilizácia kvôli jadrovej hrozbe PDF icon mobilizacia_kvoli_radioaktivnej_hrozbe_denis_blaho_18._augusta_2022.pdf (499.95 KB)


Archív prednášok

Krestania v meste ICEJ Slovensko Súkromná škola Rádio 7 Fotograf
Všetky práva vyhradené © 2022
Tvorba webstránok - corteon.com